การสอบตัวเเทนประกันวินาศภัย
 
         ตรวจผลการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ตั้งเเต่รอบ มีนาคม 2557 เป็นต้นไป) click
 
        ตรวจผลการสอบตัวแทนประกันวินาศภัย
 
     
กรุณาเลือก : การค้นหา  
ค้นหาโดย  
กรุณาระบุ : เลขที่บัตร  
(ตัวอย่าง : 3584561289576)
กรุณาระบุ : ชื่อ  
กรุณาระบุ : นามสกุล  
กรุณาระบุ : บริษัท  
กรุณาระบุ : จังหวัดที่สอบ  
กรุณาระบุ : ว/ด/ป  
   
ไม่พบรายชื่อผู้สมัครสอบ ตามเงื่อนไขที่เลือก กรุณาเปลี่ยนเงื่อนไขในการค้นหา
 
 
 
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.