แข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 5 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) พิธีลงนาม MOU โครงการปฏิทินหมายจับ “The Most Wanted by ศปจร.น.” การเลือกตั้งกรรมการชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ (Motor Underwriter Club) เดินหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การป้องกันเเละปราบปรามการโจรกรรมรถเเละการฉ้อฉลประกันภัย" พิธีมอบรางวัล E-Claim Awards ประจำปี 2556 เปิดประตูประกันภัยสู่รั้วมหาวิทยาลัย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง "การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ประสบภัยจากรถ" “การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 20
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
1 กันยนยน 2557
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  12.00 น. - ประชุมคณะทำงานจัดอบรมหลักสูตรอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  17.00 - 20.30 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 พิธีเปิดการอบรมและบรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัย” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
2 กันยายน 2557
  08.30 - 17.00 น.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันภัยญี่ปุ่น และสถาบันประกันภัยญี่ปุ่น จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas Seminar 2014 ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
3 กันยายน 2557
  10.00 - 12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  08.30 - 16.30 น.- สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันภัยญี่ปุ่น และสถาบันประกันภัย ญี่ปุ่น จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas Seminar 2014 ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
  12.00 น.- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2557- 58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  12.00 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ครั้งที่ 17/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 2 อาคาร 2
  17.00 - 20.30 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “Intelligence Quotient and Emotional Quotient (IQ & EQ)” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
4 กันยายน 2557
  08.30 น. - ประชุมคณะทำงานอาคารสำนักงานสมาคมฯ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  09.00 น. - ประชุมคณะทำงานจัดทำราคารถยนต์ (รถเล็ก) (คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  12.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรมประกันภัยทางทะเลและ โลจิสติกส์ ครั้งที่ 17/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  12.00 น. - ประชุมคณะทำงานจัดทำราคารถยนต์ (รถใหญ่) (คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
5 กันยายน 2557
  10.00 - 20.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  12.00 น.- ประชุมคณะกรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงภัย ครั้งที่ 16/2557- 58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.30 น.- ประชุมการจัดทำต้นทุนความเสียหายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและสถิติรถที่ไม่ทำประกันภัย (IPRB) ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
6 – 7 กันยายน 2557
  - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชา สัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนา ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 “กิจกรรมสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน” ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.